5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 306.260
  • TIẾN LÊN MN 216.983
  • BINH XẬP XÁM 160.781
  • VÒNG QUAY 504.820