5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.865.867
  • MINI POKER 3.790.821
  • TRÊN DƯỚI 2.285.491
  • TIẾN LÊN MN 715.091
  • VÒNG QUAY 409.385
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 254.695
  • BINH XẬP XÁM 97.407