5
  • ĐÀO MỎ 3.971.223
  • MINI POKER 2.847.340
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 643.145
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 585.773
  • TIẾN LÊN MN 539.018
  • BINH XẬP XÁM 212.037