5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.928
  • TIẾN LÊN MN 787.748
  • BINH XẬP XÁM 31.926
  • VÒNG QUAY 542.200