5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.200.098
  • TIẾN LÊN MN 788.020
  • BINH XẬP XÁM 31.990
  • VÒNG QUAY 542.495