5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.888.367
  • MINI POKER 3.796.521
  • TRÊN DƯỚI 2.289.191
  • TIẾN LÊN MN 717.534
  • VÒNG QUAY 410.035
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 259.025
  • BINH XẬP XÁM 97.929