5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.202
  • TIẾN LÊN MN 788.552
  • BINH XẬP XÁM 32.135
  • VÒNG QUAY 543.340