5
  • ĐÀO MỎ 3.992.523
  • MINI POKER 2.851.140
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.555
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.866
  • TIẾN LÊN MN 539.942
  • BINH XẬP XÁM 212.178