5
  • ĐÀO MỎ 5.165.367
  • MINI POKER 4.343.182
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.214
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.841
  • VÒNG QUAY 493.085
  • BINH XẬP XÁM 32.567