5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.888.367
  • MINI POKER 3.795.021
  • TRÊN DƯỚI 2.287.891
  • TIẾN LÊN MN 716.880
  • VÒNG QUAY 409.885
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 257.722
  • BINH XẬP XÁM 97.765