5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.293
  • TIẾN LÊN MN 788.675
  • BINH XẬP XÁM 32.147
  • VÒNG QUAY 543.525