5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.609
  • TIẾN LÊN MN 787.508
  • BINH XẬP XÁM 31.810
  • VÒNG QUAY 541.930