5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.609
  • TIẾN LÊN MN 787.305
  • BINH XẬP XÁM 31.692
  • VÒNG QUAY 541.525