5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.202
  • TIẾN LÊN MN 788.591
  • BINH XẬP XÁM 32.137
  • VÒNG QUAY 543.480