5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.909
  • TIẾN LÊN MN 787.717
  • BINH XẬP XÁM 31.919
  • VÒNG QUAY 542.190