5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.609
  • TIẾN LÊN MN 787.372
  • BINH XẬP XÁM 31.696
  • VÒNG QUAY 541.620