5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 300.651
  • TIẾN LÊN MN 215.702
  • BINH XẬP XÁM 160.380
  • VÒNG QUAY 501.445