5
  • TRỨNG RỒNG 23.688.411
  • ĐÀO MỎ 10.707.367
  • MINI POKER 3.917.321
  • TRÊN DƯỚI 2.451.991
  • TIẾN LÊN MN 841.560
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 507.035
  • VÒNG QUAY 305.455
  • BINH XẬP XÁM 124.031