5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 298.398
  • TIẾN LÊN MN 215.407
  • BINH XẬP XÁM 160.294
  • VÒNG QUAY 500.030